تعداد سفارش: 0 عدد

پشتیبانی

با توجه به تغییر در شیوه خرید افراد در سال های اخیر و پر رنگ شدن خرید آنلاین در میان تمام اقشار جامعه ؛ در کنار آن افزایش فروشگاه های آنلاین چه در بحث رقابت و چه در بحث ارائه خدمت مناسب به مشتری، پشتیبانی فروش محصولات به بخشی مهم در تمام حوزه های فروش تبدیل شده و خریداران آنلاین با اعتماد به مجموعه های فروش آنلاین و داشتن پشتیبانی مناسب اقدام به خرید می کنند. با این حال مجموعه نیک دیبا از روزهای اول تاسیس همیشه در کنار فروش محصولات با ارائه پشتیبانی مناسب و در خور خریداران محترم در کنار مشتریان خود بوده است.